Neler Yapar?m

Hakk?mda

Ben Mehmet Salih Fettaho?lu fakat eskilerden bu yana ismimin uzunlu?undan dolay? okul ve i? hayatimda kisaca MSF olarak an?ld?m 1980 Rize do?umluyum. Memleketim Rize – ?ayeli olup, 7 yasimdan bu yana ?stanbul – üsküdar ve Be?ikta? ’ta ya?ayan ve bu ?zlemle Rize’den vazge?emeyen bir Rizeli’yim. Ilkokul,Ortaokul ve Lise e?itimimi Besikta?'ta tamamlad?m. 28.02.2017 tarihinde gecirdigim kalp krizi sonucu i? hayatimda bazi olumsuz durumlarla kar??la?t?m ve sekt?r de?i?tirerek Sigorta sekt?rü ne y?neldim. Sigorta konusunda

 • Trafik Sigortas
 • Kasko Sigortas
 • DASK
 • BES
 • Konut Sigortas
 • Ticari Sigorta
 • ?zel Sigorta
 • ve di?er tüm sigorta alanlar?nda yard?mc? olabilirim
 

H?ZMETLER?M?Z

Trafik Sigortas?
Kasko Sigortas?
DASK
?zel Sigorta
Konut Sigortas?
Ticari Sigorta
msf

??ZüM ORTAKLARIMIZ

MSF

B?Z? TERC?H EDEN F?RMALAR

?LET???ME GE?

?LET???M B?LG?LER

Mü?teri odakl?l???n?n verdi?i sorumluluk duygusu i?erisinde mü?teri memnuniyetinin süreklili?ini sa?lamak amac?yla size hizmet etmek ve destek olmaktan büyük mutluluk duyar?z.

 • Ac?badem Mah. ?smail Hakk? Bey Sk. Ser Apt. No:31/8 Kad?k?y/ ?STANBUL

 • Email: info@mehmetsalihfettahoglu.com
 • Email: mehmetsalihfettahoglu@gmail.com
0506 835 9766

P.TES?-CUMA: 10:00-19:00

C.TES?: 12:00-17:00

PAZAR: KAPALI

TOP